Krishnamacharya - Vinyasa Krama

"VINYASA KRAMA

jest metodą praktyki asan i ich wariantów... Według tradycji Sri Krishnamacharyi, ruchy wykonywane są powoli z oddechem płynnie towarzyszącym ruchowi. Ruch musi być zsynchronizowany z oddechem, a umysł podąża za oddechem, dzięki czemu umysł, oddech i ruch są w idealnej harmonii."

Srivatsa Ramasawami The Complete Book of Vinyasa Yoga